Ochrana osobních údajů

K tomu, abychom Vaši objednávku doručili přímo Vám či s Vámi domluvili všechny podrobnosti, potřebujeme znát některé údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail). Pro potřeby fakturace podnikatelským subjektům bychom měli znát ještě doplňující údaje (název firmy, IČ, DIČ, číslo účtu). Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Tím, že nám prostřednictvím e-shopu poskytnete jakékoli z těchto osobních údajů, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se zařazením těchto osobních údajů do databáze a jejich následným zpracováním, a to na dobu do odvolání souhlasu.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tyto údaje ukládáme do databáze, takže při dalším nákupu již nemusíte vyplňovat celý registrační formulář znovu – stačí, když zadáte své přístupové jméno a heslo. Data považujeme za přísně důvěrná a neposkytujeme je žádné třetí straně. Výjimkou je pouze přepravní společnost, která s každou zásilkou dostává Vaši adresu, ppř. telefonní či e-mailové spojení, aby Vám mohla zásilku řádně doručit. Vaše data budou kdykoli na Vaši žádost opravena nebo vyřazena z databáze. Přijímáme technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Na požádání vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na [email protected], kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě Vašich podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace.

Použití a postoupení osobních údajů

Používáme vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, a zákaznickou administrativu, vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Cookies

Používáme cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Napsat komentář

Nákupní košík