Anglické zkratky v návodech na pletení

Význam anglických zkratek v návodech na pletení

1st first první
2nd second druhý
beg begin, beginning začít, začátek
bet between mezi
BO bind off uzavřít
CC contrasting color kontrastní barvou
cn cable needle jehlice pro pletení copánkových vzorů
CO cast on nahodit
cont continue pokračovat, pokračování
cs center stitch středové oko
dec decrease ujmout
dpn double point needles ponožkové jehlice
end end konec, končit
foll follow, following následovat, následující
from from od
g grams gramy
g st garter stitch rub i líc plést hladce
inc increase přidat oko
K knit hladce
k1fb knit into front and back rozpletení oka na dvě, nejdříve se uplete oko hladce za přední smyčku a pak ještě jednou za zadní smyčku
k2tog knit 2 together splést dvě oka hladce
kwise knit-wise sejmutí oka na druhou jehlici jako kdybychom chtěli plést hladce
ktbl knit through back loop hladce za zadní nit
last last poslední
LC left cross křížit vlevo
m marker značkovač
MC main colour hlavní barva
mm millimetres milimetry
M1 make one přidat jedno oko nahozením
M1L make one left přidat oko hladce zleva – nadzvihnout příčnou nit mezi oky levou jehlicí zepředu, uplést zezadu
M1R make one right přidat oko hladce zprava – nadzdvihnout příčnou nit mezi oky levou jehlicí zezadu, uplést zepředu
needles needles jehlice
P purl oka pletená obrace, plést obrace
pat, pats, patts pattern(s) návod(y)
p1fb purl into front and back rozpletení oka na dvě – nejdříve se uplete oko obrace za přední smyčku a pak ještě jednou za zadní smyčku
p2tog purl 2 together splést 2 oka obrace
pm place marker umístit značkovač
psso pass slipped stitch over přehodit sejmuté oko přes upletené
p2sso pass two slipped stitch over přehodit dvě sejmutá oka
pwise purl-wise sejmout oka jako když chceme plést obrace
rem remains, remaining zbývá, zbývající
rep repeat opakovat
row row řada
rm remove marker odstranit značkovač
rnd(s) round(s) kruhová řada (řady)
rep repeat opakovat
rib ribbing žebrový vzor, obvykle u patentů
RC right cross křížit vpravo
RS right side líc
sk skip přeskočit
sl slip sejmout
sl st,
sl 1
slip stitch, slip one sejmout jedno oko
sm slip marker sejmout značkovač
ssk slip slip knit 1. oko sejmout hladce, 2.oko sejmout hladce a splést je za zadní nit
st(s) stitch(es) oko, oka
st st stockinette stitch lícový žerzej, tj. lícová řada hladce, rubová obrace
tbl through back loop za zadní smyčku
to to do
tog together dohromady
WS wrong side rub
wyb, wyib with yarn (in) back s přízí vzadu (za prací)
wyf, wyif with yarn (in) front s přízí vpředu (před prací)
yarn yarn příze
yo yarn over nahodit přízi
yo yarn over nahodit přízi
* repeat from * od hvězdičky vzor opakujete
Nákupní košík